Geschiedenis

Het idee voor de oprichting van een technische school in Lanaken ontstond midden vorige eeuw bij de fraters van Tilburg. Zij waren reeds in Lanaken bekend voor hun degelijk onderwijs in de lagere school aan de Koning Albertlaan. Daar bevonden zich dan ook de eerste lokalen van de prille technische school. Maar al vlug ontstond er plaatsgebrek. In 1961 werden de eerste lokalen aan de rand van het bos in gebruik genomen. Onder impuls van frater Remy Meyers ontstond er geleidelijk een moderne middelbare technische en beroepsschool: het 'Technisch Instituut Sparrendal'. In 1963 volgde de definitieve erkenning door het ministerie van Onderwijs voor de volledige A3 en A4. In nauwelijks 4 jaar tijd werd de basis gelegd voor een moderne technische en beroepsschool in Lanaken.

Na frater Remy werd frater Libertus directeur. De school breidde verder uit en werd bekend tot ver in de omtrek. Dit werd mede gestimuleerd door tal van buitenschoolse activiteiten: de jonge turnleraarJaakske Jacobs richtte een volleybalploeg op die uiteindelijk de top in België wist te bereiken. De matchen in de kleine turnzaal tegen ASUB (Brussel) met honderden uitgelaten supporters staan bij menig Lanakenaar in het geheugen gegrift. Ook op muzikaal vlak stond de school haar mannetje: onder leiding van Paul Machon werd een trommelkorps opgericht. Zij luisterden niet alleen plaatselijke festiviteiten op, maar deden menig optreden in binnen- en buitenland.

Met de wijzigingen op de arbeidsmarkt werden ook de afdelingen in de loop der jaren aangepast: bovenop de A3 kwam er de A2, maar in de jaren '80 werden deze termen afgeschaft en kreeg het technisch en beroepsonderwijs dezelfde indeling als het algemeen vormend onderwijs. Na de oprichting van de Scholengemeenschap Lanaken in 1982 volgde er een grondige herstructurering: alle leerjaren van de eerste graad werden ondergebracht in de St-Vincentius Middenschool. De tweede en derde graad van het ASO gingen naar het H. Hart College en die van het TSO en BSO naar T.I. Sparrendal.

Ook kwam er een nieuwe directeur: de heer Tony Deckers was niet alleen de jongste directeur van Vlaanderen, hij was ook de eerste leek als directeur in het Katholiek Onderwijs van Lanaken. Onder zijn impuls werden er verschillende afdelingen ingericht: behalve de traditionele richtingen Elektromechanica en Nijverheidstechnieken bood Sparrendal nu ook Industriële Wetenschappen, Sociale- en Technische Wetenschappen, Handel en Kleding aan. Eind jaren '90 werd de afdeling Kleding vervangen door Verzorging. Recent werden de afdelingen Kantoor-Verkoop en Logistiek toegevoegd.

De huidige leiding is in handen van directeur Patricia Bollen. De uitdagingen zijn groot, maar met de basis die werd gelegd door haar voorgangers, wordt er niet getwijfeld aan de goede afloopvan hun beleid.