Inschrijven

Elke geïnteresseerde leerling en zijn/haar ouders kan dagelijks op school terecht voor inlichtingen en inschrijving.

Men kan tijdens de schooluren terecht bij Anja Eerdekens, Steven Smits, Ann Roeland.

U contacteert ons best vooraf zodat we een concrete afspraak kunnen maken en de nodige tijd reserveren voor een gesprek, een rondleiding en de inschrijving.

Dit kan via een emailbericht naar info@sparrendal.be of via telefoon op het nummer 089 71 46 38.

INSCHRIJVINGEN
Wanneer u langskomt voor een definitieve inschrijving brengt u alvast volgende documenten mee:

  • ID-kaart
  • eindrapport vorig schooljaar
  • attest/getuigschriften (bij overstap ook rapport eerste gedeelte huidige schooljaar)
  • eventuele andere attesten in het kader van ons zorgbeleid (leerstoornissen, verslag-BuSO,…)

Bij inschrijving ontvangt u van ons de nodige infodocumenten over de schoolwerking en het door uw kind gekozen studiegebied.

Iedere leerling die definitief inschrijft, ontvangt tevens algemene informatie betreffende de school, een lessentabel en algemene uitleg betreffende ons pedagogisch project.