Corona

Corona

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie... . We vragen aan ouders om het ons tijdig te melden indien er opvang gewenst is.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 mei 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Onze medewerkers zorgen ervoor dat de school open en bereikbaar is van 8u tot 16u en op woensdag tot 12u.

We zorgen er via smartschool voor dat de leerlingen blijven leren en dat er contact mogelijk blijft tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?