PAG

Deze groep bestaat uit een aantal vrijwillige personeelsleden die op regelmatige tijdstippen samenkomen. Zij zijn verantwoordelijk voor tal van organisaties op school zoals de vieringen (startviering, kerstviering, paasviering en dankviering), acties ten voordele van het goede doel (kerstactie, paasbrunch) enzomeer...

De PAG bestaat uit de volgende vrijwillige personeelsleden:

  • Voorzitter: Dhr A. Hendrikx
  • Secretaris: Mevr. E. Colasse
  • Leden: Mevr. L. Merken, Mevr. L. Jannis, Dhr. P. Haesen, Dhr. L. Ferrin

"Gelukkige, bekwame mensen vormen, die in de huidige maatschappij, zinvol hun taak volbrengen en leven in het spoor van Jezus Christus." (opvoedingsproject, blz IV) Pastoraal is een essentieel onderdeel van de opvoedingstaak, zeker in een katholieke school. Ons opvoedingsproject verwijst hier zeer direct naar: respect voor jezelf en anderen, moreel bewustzijn, christelijke naastenliefde en solidariteit en bereid zijn op zoek te gaan naar de diepere betekenis van het leven zijn waarden die wij als school en als PAG willen realiseren. De PAG wil impulsen geven en mensen in beweging zetten. Daarom biedt de PAG ook expliciete momenten aan waarin wij jongeren en collega's de kans bieden stil te staan en na te denken rond het geloof. Met de initiatieven die de PAG onderneemt, proberen we de christelijke waarden van ons opvoedingsproject concreet te maken.

We onderscheiden de volgende initiatieven:

1. Gebedsvieringen in de Sint-Servaaskerk:

  • Startviering
  • Kerstviering
  • Vastenviering
  • Dankviering
  • Occasionele vieringen (bv ter gelegenheid van 50j Sparrendal)

 

2. Jaarlijks terugkerende acties: wij hopen en geloven dat concrete ontmoetingen tussen mensen uiteindelijk vragen oproepen naar de diepere grond en inspiratie van ons handelen. Daarom organiseren wij jaarlijks:

  • Een kerstactie: leerlingen gaan door middel van een kaarsenverkoop of een ander initiatief (sponsorloop) geld inzamelen. Hiermee kopen we kleine presentjes voor zieken en bejaarden van Groot-Lanaken en Zutendaal. De laatste dag voor de kerstvakantie brengen we deze mensen een bezoekje.
  • Een paasontbijt ten voordele van de Derde Wereld. Wij beseffen zeer goed, dat we 'wegbereiders' zijn. Wij vinden dat we geslaagd zijn in onze opzet, wanneer jongeren die op Sparrendal afstuderen een openheid hebben voor het diepere Levensmysterie, wanneer God geen taboe meer hoeft te zijn en wanneer er voor het christelijk gedachtegoed respect en interesse is. Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren hierop verder bouwen om uiteindelijk tot een eigen mens-, wereld- en Godsbeeld te komen.

 

3. Occasionele acties naar aanleiding van gebeurtenissen uit de actualiteit