Office

 

Office 2de + 3de graad   Campus T.I.Sparrendal

 

 • Welke leerling kiest  voor Office ?

 

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso.
Leerlingen die in de eerste graad de afdeling Kantoor gevolgd hebben, kunnen probleemloos overstappen naar de tweede graad. Daarnaast kunnen ook leerlingen die moeilijkheden ondervinden in het tweede leerjaar Handel, overstappen naar de studierichting Kantoor.

Deze leerlingen hebben een levendige interesse voor talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits). Daarnaast zijn attitudes zoals stiptheid, gepaste taalvaardigheden in verschillende situaties en discretie belangrijk in deze opleiding. 

De lln. maken kennis met de administratie en de retail in de 2de graad. In de 3de graad worden de aangeleerde competenties verder uitgebreid voor het beroep van administratief en logistiek medewerker. 
 

Office & Retail 2de graad  Campus T.I.Sparrendal

 

 • Hij/zij leert, onder begeleiding, secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren,
 • Hij/zij leert de goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken,
 • Hij/zij leert verkopen en service verlenen
 • Hij/zij leert telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken,
 • Hij/zij leert klanten onthalen en informeren, goederen presenteren in de schappen, eenvoudige inpaktechnieken,
 • Hij/zij leert vlot met de computer werken: invoer en opmaak van teksten, cijfers, adresgegevens, de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentatie en het aanpassen van multimediaal materiaal,
 • Hij/zij leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels.
   
Office Logistics 3de graad  Campus T.I.Sparrendal

 

 • Hij/zij leert in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op praktijkgerichte wijze. Talen blijven belangrijk!
 • Hij/zij leert zelfstandig ondersteunende taken uitvoeren zoals onthaal, bijhouden van een elektronische agenda, documenten opmaken, presentaties maken, cijfergegevens verwerken met een rekenblad, gegevensbanken aanmaken en gebruiken. Een zeer diepgaande ICT-vorming is hier belangrijk.
 • Hij/zij leert boekhoudkundige taken uitvoeren zoals het verwerken van commerciële en financiële documenten met een professioneel boekhoudpakket.
 • Hij/zij leert zelfstandig goederen te ontvangen en op te slaan in een magazijn. Je leert de goederen verzendklaar te maken in een magazijn
 • Hij/zij leert de ontvangen en verzonden goederen te registreren in de voorraadadministratie, waarbij doorgedreven ICT-kennis gebruikt wordt.

 

          

 

 

Basisvorming

 

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

P.A.V

6

6

4

4

 

 

Specifiek gedeelte

 

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Nederlands comm. vaardigheden

2

2

2

 

Engels

3

3

2

3

Frans

4

4

3

3

Duits

 

 

 

1

   Office en Retail

C1 Secretariële taken
      ondersteunen

2
 

2

 

 

C2a Boekhoudkundige taken

4

4

 

 

C3 Goederen in ontvangst
      nemen en verwerken
C2b Rekenblad doelgericht
       gebruiken

3

 

3

 

 

 

C4 Verkopen en service
      verlenen

4
 

4
 

 

 

  Office en Logistiek medewerker 

C1a Secretariële taken
        ondersteunen: klavier,

        documenten opmaken

 

 

3
 

2
 

C1b Secretariële taken ondersteunen: onthaal, post, telefoneren, …

 

 

3
 

2
 

C1/C2/C3 Stage

 

 

4

7

C2b Boekhoudkundige taken

 

 

2

2

C3 Logistiek

 

 

5

4

7de specialisatiejaar Logistiek

C1: Leiding geven

 

 

 

 

C2: Inbound (tijdens stage)

 

 

 

 

C3: Outbound (tijdens stage)

 

 

 

 

C4: Interne transportmiddelen

 

 

 

 

C5: Veiligheid

 

 

 

 

C6: Voorraadregistratie

 

 

 

 

Monitoring: Stage-Gip