Onze school

Technisch Instituut Sparrendal organiseert een waaier van studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Leerlingen die bij ons op school willen starten in een bepaalde afdeling, dienen de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met vrucht te hebben beëindigd. Het maken van een juiste studiekeuze is een heel belangrijke beslissing. Ze bepaalt niet alleen de verdere studieloopbaan of een latere job, maar ze heeft invloed op de hele toekomst van de leerling. Daarom moet er, samen met de ouders, goed over nagedacht worden.

Kiezen voor een studierichting uit één van onze studiegebieden is een volwaardige keuze!

Een juiste studiekeuze helpt de leerling om zichzelf te ontwikkelen en om zich voor te bereiden op een maatschappelijke rol waarin hij of zij zich goed kan voelen. Met deze achtergrond zal de leerling beter een evenwichtig maatschappelijk - en gezinsleven kunnen opbouwen. Om de juiste keuze te maken denk je goed na over de volgende vragen: hoe kan ik mij het best ontplooien? Waarin ga ik mij kunnen vormen? Waar ben ik goed in? Welke vakken verkies ik? De antwoorden op deze vragen vormen een goede basis om je studiekeuze te bepalen. Want wat je graag doet, doe je ook goed; wat je goed doet, brengt positieve reacties teweeg van ouders, leerkrachten en vrienden ... waardoor de motivatie nog groter wordt ...

Deze vorming van mensen en hun persoonlijkheid is in onze school van het allerhoogste belang. Maar er zal hard moeten gewerkt worden om het diploma te behalen.

  • Kies een richting waar je voor jezelf voldoende uitdaging ziet.

  • Wees daarin eerlijk met jezelf.

  • Praat erover met ouders, leraars en met mensen die je kunt vertrouwen.

  • Kies met fierheid en ga ervoor.

Wees goed in wat je doet! Niet iedereen kan de beste van de klas zijn, maar toon dat je je ergens achter kunt zetten.

Onze school heeft een meer dan 50-jarige traditie. Maar door de nauwe samenwerking met talrijke grote en kleine instellingen en ondernemingen spelen we steeds opnieuw in op de snel veranderende maatschappij en beroepswereld. We organiseren regelmatig uitstappen in het kader van de opleiding. Stages zijn in sommige studierichtingen een belangrijk deel van het leerproces. Correcte omgangsvormen tegenover medeleerlingen, personeel en milieu dragen we hoog in het vaandel. Als katholieke school geloven wij in een katholiek opvoedingsproject. Het opvoedend werk en leerproces kunnen op school slechts vruchten dragen als er een sfeer heerst van rust, orde en regelmaat. In dit leerproces word je zo goed mogelijk begeleid door de leerkrachten en het opvoedend personeel, want studeren doe je niet alleen!

Op deze website kun je kennismaken met de inhoud, lessentabellen en toekomstmogelijkheden van onze studiegebieden. Aarzel niet om persoonlijk contact op te nemen voor verdere informatie.

De directeur,

P. Bollen