Scholengemeenschap Lanaken

Scholengemeenschap Lanaken in de toekomst: ‘Samen toekomst maken’

In de nabije toekomst zal er in Lanaken één katholieke secundaire school zijn, die gegroeid is uit het samengaan van de Sint-Vincentius Middenschool (Lanaken), het Technisch Instituut Sparrendal (Lanaken) en het Heilig Hartcollege (Lanaken).

De Sint-Vincentius Middenschool is ontstaan door de zorg en de inspanningen van de zusters Sint-Vincentius à Paulo, Dienstmaagden der armen van Gijzegem (1968). Het Technisch Instituut Sparrendal werd gesticht door de Fraters van Tilburg (CMM) (1963) en het Heilig Hartcollege door de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) (1923).

De overname door het eengemaakte Bestuur Scholengemeenschap Lanaken in de jaren tachtig betekende een eerste aanzet tot samenwerking.
Dit resulteerde al snel in schooloverstijgende initiatieven op pedagogisch-didactisch gebied. directies, leraren en ondersteunend personeel namen daarin een actieve rol op vanuit de zorg om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun schoolloopbaan.

Een steeds intensere samenwerking zet ons verder op weg naar één katholieke secundaire school in Lanaken met één gezamenlijke missie, visie én pedagogisch project onder leiding van één directieteam.

Zo zullen we komen tot een gedragen pedagogisch project, waar iedereen zich in herkent omdat het enerzijds voldoende geworteld is in onze traditie en sterktes en anderzijds kansen biedt om in te gaan op de uitdagingen en mogelijkheden van de toekomst.