Financieel

Handboeken

Alle handboeken en werkboeken worden rechtstreeks besteld bij de firma Iddink. Maak zelf een account aan en gebruik de schoolcode die u via het secretariaat ontvangt.

Leerlingenrekeningen

De school stuurt tweemaal per schooljaar een rekening aan de ouders. In ons schoolreglement vindt u een uitgebreide toelichting over hoe wij daarbij te werk gaan. Deze schoolrekening bestaat uit de onkosten voor excursies, fotokopieën en ander lesmateriaal.

Schooltoelage

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwing kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Wat wil dit zeggen?

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs?

  • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
  • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.