Inschrijvingen

Elke geïnteresseerde leerling en zijn/haar ouders kan dagelijks op school terecht voor inlichtingen, een gesprek en/of een inschrijving.

Ben je nog niet helemaal zeker van je studiekeuze, maak dan een afspraak met de heer Deen of mevrouw Nassen. Zij verduidelijken je graag ons studieaanbod. 

Voor een inschrijving kan U tijdens de schooluren terecht bij mevrouw Anja Eerdekens, de heer Steven Smits, mevrouw Ann Roeland of mevrouw Jessica Gerets.

U contacteert ons best vooraf zodat we een concrete afspraak kunnen maken en de nodige tijd reserveren voor een gesprek, een rondleiding en de inschrijving.

Dit kan via een emailbericht naar info@sparrendal.be of via telefoon op het nummer 089 71 46 38.

 

Wanneer u langskomt voor een definitieve inschrijving brengt u alvast volgende documenten mee:

 

  • ID-kaart
  • het eindrapport vorig schooljaar
  • de attesten/getuigschriften (bij een wisseling van studierichting ook het rapport van het 1ste semester/deel van het huidige schooljaar)
  • eventuele andere attesten in het kader van ons zorgbeleid (leerstoornissen, verslag-BuSO,…)

 

Bij inschrijving ontvangt u van ons de nodige infodocumenten over de schoolwerking en het gekozen studiedomein. Iedere leerling die definitief inschrijft, ontvangt ook algemene informatie betreffende de school, de lessentabel en algemene uitleg over ons pedagogisch project.