Studieaanbod

De juiste keuze!

Samen verder op pad ...

De overstap naar de tweede (en later naar de derde) graad is niet vanzelfsprekend en stelt je voor een aantal uitdagingen: in welke onderwijsvorm wil ik verder? Welke studierichting past het best bij mij? Omdat kiezen best wel moeilijk is, heb je in de eerste graad intensief gewerkt aan dit keuzeproces. In onze bovenbouwcampussen willen we je optimaal begeleiden zodat je deze overgang(en) op een vlotte manier doorloopt. Op welke manier ondersteunen we jou hierbij?

Leren leven

In onze campussen word je uitgedaagd om je goed in je vel te voelen zodat je in de meest ideale omstandigheden kan leren. We zijn een warme en zorgzame school, waar je kan  groeien in een respectvolle en herstelgerichte context. Ons team staat steeds voor je klaar zodat je graag naar onze school komt én leerkansen kunt benutten.

Leren leren

De overgang naar de tweede en derde graad betekent dat ook je leren evolueert. Inzichtelijk studeren, schematiseren, notities maken, ...worden steeds belangrijker. Ons team zal alles in het werk stellen om jou de juiste leervaardigheden aan te leren om op een zo optimaal mogelijke manier leerwinst te boeken. We dagen je uit om initiatief te nemen in een innovatieve, geïntegreerde en projectmatige leeromgeving.

Leren kiezen

Keuzes maken is op jouw leeftijd niet vanzelfsprekend. Het aanbod is groot en allerhande factoren spelen hierbij een rol. Leerlingen die een studierichting volgen die aansluit bij hun kwaliteiten en interesses hebben hogere slaagkansen. In overleg met jou en je ouders begeleiden we je hierbij. Ook bereiden we je voor om aan het einde van de derde graad een weldoordachte keuze te maken inzake hoger onderwijs/arbeidsmarkt.

 

Ons team leert je bovendien omgaan met verantwoordelijkheid. We zetten sterk in op het ontwikkelen van de juiste attitudes (stiptheid, orde, discipline en algemene attitude) die noodzakelijk zijn in het leven, het hoger onderwijs of in je toekomstige job.

Jouw groei bevorderen ... daar draait het om. Dit is enkel mogelijk in samenwerking en open dialoog: samenwerken met jou en je ouders als voedingsstof voor kwaliteitsvol leren!

We kijken er naar uit met jou op weg te gaan!