Business Education (BuEd)

Wat biedt BuEd?

BuEd profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in economische materie.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Wie kiest voor BuEd?

Als je kiest voor BuEd heb je een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten. Elke gemotiveerde leerling kan instappen mits voldaan aan de instapvereisten van de tweede graad TSO, maar interesse in economie, informatica en talen is een pluspunt.

Lessentabel

Basisvorming 3/4 BuEd
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 2
Specifiek gedeelte 3/4 BuEd
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Toegepaste Informatica 3
Bedrijfseconomie 6
Wiskunde 4
Totaal 32