Elektromechanica (EM)

Wat biedt EM?

EM profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technologische en wiskundige invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op een theoretisch-praktische manier.

Wie kiest voor EM?

Als je kiest voor STEM in EM heb je een uitgesproken interesse voor technologische toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek. Elke gemotiveerde leerling kan instappen mits voldaan aan de instapvereisten van de tweede graad TSO, maar interesse voor wiskunde,  technologie, engineering én motivatie zijn een groot pluspunt.

Lessentabel

Basisvorming 3/4 EM
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Specifiek gedeelte 3/4 EM
Wiskunde 4
Toegepaste Fysica 2/0
Toegepaste Chemie 0/2
Elektromechanische Processen 14
     Elektriciteit en Labo  
     Mechanica en Labo  
     Elektromechanische Processen  
     Elektrische Schakeltechnieken  
Totaal 34