Sociale en Technische Wetenschappen (STW)

Wat biedt STW?

Competentieontwikkelend leren is in STW een sleutelbegrip! Om deze competenties te bereiken voeren leerlingen Integrale Opdrachten uit, die een integratie beogen tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voedingswetenschappen en expressie.

Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.

Wie kiest voor STW?

Als je kiest voor STW ben je sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en over de sociale en psychologische aspecten van de samenleving. Elke gemotiveerde leerling kan instappen mits voldaan aan de instapvereisten van de tweede graad TSO, maar interesse in natuurwetenschappen en sociale wetenschappen is een pluspunt.

Lessentabel

Basisvorming 3/4 STW
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Informatica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 3
Specifiek gedeelte 3/4 STW
Natuurwetenschappen 3
Sociale Wetenschappen 3
Integrale Opdrachten 7
Totaal 32