Verzorging - Voeding (VV)

Wat biedt VV?

VV profileert zich als een richting met een praktische benadering van directe en indirecte zorg. Je leert hoe steun te bieden aan anderen bij (ped)agogisch handelen. Ook leer je zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde volwassenen en kinderen. Maaltijden plannen, voorbereiden en bereiden, lokalen en leefruimtes onderhouden en reinigen tenslotte zijn eveneens belangrijke onderdelen. Via projectmatig werken worden de aangeleerde vaardigheden, in groep toegepast in verschillende situaties.

Wie kiest voor VV?

Als je kiest voor VV heb je een uitgesproken interesse voor het werken met en zorgen voor mensen. Elke gemotiveerde leerling kan instappen mits voldaan aan de instapvereisten van de tweede graad BSO, maar sociaalvoelendheid en interesse voor directe en indirecte zorg zijn een pluspunt.

Lessentabel

Basisvorming 3/4 VV
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 6
Frans 2
Specifiek gedeelte 3/4 VV
Plastische Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Toegepaste Informatica 1
Verzorging-Voeding 16
     Indirecte Zorg  
     Stages  
     Verzorging  
Totaal 32