Business Education (BuEd)

Wat biedt BuEd?

BuEd profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in economische materie. In de 3de graad krijg je naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming. Deze vorming kan zowel op school als daarbuiten georganiseerd worden in het kader van een minionderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages.

Taalvaardigheid blift essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Wie kiest voor BuEd?

Als je kiest voor BuEd heb je een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, economie, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

Wat na BuEd?

Na afronding van 6BuEd is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in het studiedomein handelswetenschappen en bedrijfskunde een logische keuze.

Lessentabel

Basisvorming 5/6 BuEd
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Natuurwetenschappen 1
Specifiek gedeelte 5/6 BuEd
Frans 4
Engels 3
Duits 3
Bedrijfseconomie 11
Wiskunde 3
Totaal 34