Industriële Wetenschappen (IW)

Wat biedt IW?

abstract-theoretisch / technologisch-wetenschappelijke invalshoek / sterk wiskundig

Er is één rode draad in ons leven vandaag: technologie. En die staat niet stil. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald kortom de technologische expertis onmisbaar!

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software.

Je ontwikkelt verder je brede wetenschappelijk wiskundige achtergrond, maar we laten je ook kennismaken met het zoeken van oplossingen voor reallifeproblemen, cases gelinkt aan de beroepspraktijk. Via gastcolleges, bedrijfsbezoeken, STEM-projecten i.s.m. bedrijven/hoger onderwijs zorgen wij dat je je onderzoeksvaardigheden en persoonlijke softskills verder ontwikkelt zodat je voorbereid bent op een uitdagende maatschappij in de 21ste eeuw.

Wie kiest voor IW?

Ben jij ook gefascineerd door deze toepassingen en heb je een uitgesproken interesse voor wiskunde, technologie & wetenschappen? Dan is IW zeker iets voor jou!

Wat na IW?

De toekomstige ingenieurs staan bekend om hun probleemoplossend vermogen. Dankzij je technisch wetenschappelijk, praktijkgericht en innovatief denken leer je problemen in kaart brengen, wiskundig analyseren en naar optimale oplossingen zoeken. Na afronding van 6IW is een keuze voor een academische bachelor en masteropleiding in de technologische sector (master industriële wetenschappen, master ingenieurs-wetenschappen, architectuur, engineering-technology, fysica...) een logische keuze. Vanzelfsprekend heb je een brede basisvorming om ook andere keuzes te overwegen.

Lessentabel

Basisvorming 5/6 IW
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Specifiek gedeelte 5/6 IW
Wiskunde 6
Fysica 2
Chemie 1/2
Biologie 1/0
Toegepaste Wetenschappen en Engineering 9
     TW Mechanica  
     TW Elektriciteit - Elektriconica  
     Engineering  
Totaal 33